• retro-girl
 • mymedistore
 • goldenagah
 • herboxrt
 • bertgfgq
 • shawyoab
 • Najada
 • lokrund2015
 • coloraj
 • littlemonstermolly
 • illustrious
 • weightless
 • Wilalena
 • womanking
 • noticeable
 • get-fit
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3052 b605 420
Reposted frommisza misza viaazazel azazel
0321 c031 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagrarzynka grarzynka
Dziewczyna nieobecnym wzrokiem patrzyła w dal -  Ale czy tak powinno to się skończyć? Czy tak powinno być? Jeżeli tak, dlaczego się zastanawiam? Dlaczego mam wątpliwości? -  Staruszka ujęła jej dłoń - moje drogie dziecko, dzięki wątpliwościom doceniamy wartość rzeczy, chwil, związków. Nigdy nie będziesz niczego pewna w stu procentach. Jeżeli ci nie zależy, nie myślisz, nie zastanawiasz się. Im bardziej ci zależy, tym więcej masz pytań, wątpliwości. Im bardziej ci zależy, tym więcej jest niewiadomych. 
— P. Koczellino
Reposted frommleczuu mleczuu vianyaako nyaako
0362 a5f9 420
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viajazziee jazziee
8622 8c0d 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianyaako nyaako
1712 f64c 420
Iwan Ajwazowski
Reposted fromfine-arts fine-arts
Reposted fromXandir Xandir viaedhell edhell
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
1894 1517 420
Reposted fromvongoogen vongoogen viafrytkatosia frytkatosia
Jak to jest, że czasami ci, których, jak się nam zdaje, znamy najlepiej, są tymi, których tak naprawdę znamy najmniej?
— Meghan March - "Imperium grzechu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
1715 e998 420
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viastylte stylte
4710 fb72 420
Reposted frommakle makle viastylte stylte
5640 72a5 420
Reposted fromGIFer GIFer viastylte stylte
7575 20e4 420
Reposted frompszpsz pszpsz viastylte stylte
8696 f565 420
Reposted fromsheismysin sheismysin vianikotyna nikotyna
1658 65dd 420
Reposted fromnutt nutt vianikotyna nikotyna
7474 5d61 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia vianikotyna nikotyna
1136 ad9b
Reposted fromtichga tichga viagrarzynka grarzynka
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl