• retro-girl
 • mymedistore
 • goldenagah
 • herboxrt
 • bertgfgq
 • shawyoab
 • Najada
 • lokrund2015
 • coloraj
 • littlemonstermolly
 • illustrious
 • weightless
 • Wilalena
 • womanking
 • noticeable
 • get-fit
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromv2px v2px viamangoe mangoe
Reposted fromFlau Flau viamangoe mangoe
Reposted fromzelbekon zelbekon viamangoe mangoe
2407 fa72 420
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaedhell edhell
0110 ac2b 420
Reposted frompunisher punisher viaedhell edhell
1447 78b5 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaedhell edhell
Reposted fromFlau Flau viamalborghetto malborghetto
9103 fb63 420
meow
2956 929c 420
Reposted fromyikes yikes viaedhell edhell
2929 3d38
2428 8feb 420
2736 d8dd 420
Reposted bynoisetalesdanthemanvairapotatosmolotovcupcakeBBartwybuchmuzgugketDagarhendancingwithaghostgabornajlepszaHypothermiarunkensteindatex23szczepananderer-tobimrpaflukaninzynierp856schaafzoraxcocciuellakanadinolsucznikskizzogoanywherewithmewaco6ikarioskicarsten233
Nie ma co kochać tych, Którzy nie mają czym kochać
— Tymek "Klubowa suka"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viaazazel azazel
Na świecie jest wiele różnych rodzajów miłości. Wiedziałam to. A jednak byłam na tyle głupia, że chciałam kontrolować swoje serce i mówić mu, jaką miłość ma odczuwać.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaazazel azazel
2753 cfa2 420
Reposted fromszerszer szerszer viaazazel azazel
9242 296e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl